tánccsoport

Az együttes 1999-ben alakult néhány lelkes, táncolni vágyó bécsi magyar lány kezdeményezésére. Kezdetben a Kárpát-medencében fennmaradt leánykarikázók és hozzájuk kapcsolódó énekek alkották a csoport repertoárját. Erre utal a tánccsoport neve is, hiszen a lánytáncok forgási iránya, mint ahogy a napraforgó virága is, többnyire követi a Nap útját az égen. Azóta számos táncos lábú fiú is csatlakozott az egyûtteshez, amely a leánykarikázók mellett mára a Kárpát-medence páros- és férfitáncainak ápolását is feladatának tekinti.

Megtalálhatóak vagyunk a facebook-on is.


A tánccsoport tagjai a Kárpát-medence kûlönböző részeiről, Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból, valamint Ausztriából származnak. Korunkat, foglalkozásunkat, nyelvi és kulturális hátterûnket tekintve sokfélék vagyunk, de összeköt minket a magyar néptánchagyomány és népzene szeretete. Célunk a Kárpát - medence kûlönböző táncainak, énekeinek autentikus formában történő elsajátítása, improvizatív alkalmazása és bemutatása.